Drejk Vás Víta!

na svojich domovských stránkach

O stránkach:

Tieto stránky prešli dlhým vývojom a práve si prezeráte už ich tretiu generáciu. Na rozdiel od prvých dvoch je táto verzia postavená na valídnom kóde XHTML 1.0 STRICT! , ktorý je generovaný skriptovacím jazykom PHP v spolupráci s databázou MySQL. Uľahčí mi to prácu so stránkou a jej podstatne častejšiu aktualizáciu, ako v minulosti.
[Reklama]

A čo tu nájdete?

Prakticky všetko, čo ma počas života niečim upútalo:) Od technológie tvorby webu, desktopových aplikácií a databázií až k prírode, mojim myšlienkam, nápadom a projektom, na ktorých som mal tú česť sa aspoň čiastočne podieľať.
[Reklama]
Copyright © 2005 - 2017 Andrej Hudec | XHTML 1.0 Strict | CSS 2/3